Κυπριακή Πολιτική Θεατρική Παράσταση 2020


Αυτό που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες με τους θεατρινισμούς όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών είναι άνευ προηγουμένου...Ξέροντας οι θεατρίνοι ότι το ακροατήριο τους είναι πλέον...