ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΙΑΣ

Γεννήθηκε στην Μόρφου στις 3/08/1956
Είναι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης .
Οικογενειάρχης με δυο παιδιά .
Επάγγελμα . Τυροκόμος